Navigation
 
  

 

 


                                                  
 
Contacti
amb  nosaltres
:
      
Adreça postal:
Unacc
C/ Alcalá 55
28014 Madrid,España

Adreça electrònica:
 
unacc@unacc.es
Telèfon: 91 781 94 18
Fax: 91 578 38 24
 
Sobre Unacc Traducció: 
Caja de Arquitectes -  
Caixa dels Enginyers
 
Preguntes freqüents
                                
 
La reestructuració de les cooperatives de crèdit            
 
El govern corporatiu de les cooperatives de crèdit   
 
   
   

                                                    * només disponibles en espanyol

 
PUBLICACIONS UNACC*
         INFORMACIÓ ADDICIONAL*  
 
Revista Banca Cooperativa    Cooperatives de crèdit associades:  (denominació,  grups consolidables, telèfon, fax, dades principals, web...)  
Anuari
   
El nou mapa del sistema financer   Estats financers: (Balanç Públic, Compte de Pèrdues i Guanys, Ingressos i despeses reconeguts...)  
Qui és qui?
   
 
     La teva sucursal més propera