Navigation
 
  

 

 


                                                  
 
Contactos:
Enderezo postal::
Unacc
R/ Alcalá 55
28014 Madrid,España

Enderezo-e: unacc@unacc.es
Teléfono: 91 781 94 18
Fax: 91 578 38 24
 
Acerca de Unacc Traducións:
Caixa Rural Galega


Preguntas frecuentes
                                
      
A reestruturación das
cooperativas de crédito
 
           
           
          
           
 
       * só dispoñible en español
PUBLICACIONS UNACC*
         INFORMACIÓN ADICIONAL*  
Revista Banca Cooperativa    Cooperativas de crédito asociadas  (denominación,  grupos consolidables, teléfono, principais datos, web...)
Anuario
 
O novo mapa do sistema financeiro   Estados financeiros: (Balance Público, Conta de Perdas e Ganancias, Ingresos e Gastos Recoñecidos...)
Quen é quen?
   
O goberno corporativo das cooperativas de crédito   A túa sucursal máis próxima